پیش ثبت نام

 

*پیش ثبت نام سال تحصیلی99-98 مجتمع آموزشی سروش آغاز گردید*

اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز می توانند از منوی ثبت نام در صفحۀ اصلی سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه