همایش خانه و مدرسه

همایش خانه و مدرسه ویژۀ اولیاء و دانش آموزان پایۀ دوازدهم:

با عنایت خداوند متعال همایش خانه و مدرسه ویژۀ اولیاء و دانش آموزان

پایۀ دوازدهم دبیرستان غیردولتی سروش تنکابن(متوسطۀ دوم) با هدف

افزایش انگیزش دانش آموزان و آشنایی خانواده با راهکارهای تربیتی و آموزشی

جهت دست یابی به نتایج مطلوبتر کنکور98 در روز چهارشنبه مورخ 97/09/07

با حضور استادبنی هاشمیان در مکان آموزشگاه برگزار گردید.

(گزارش تصویری در گالری سایت)

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه