تب

راههای ارتباطی با دبیرستان غیردولتی سروش تنکابن(متوسطه دوم) :

آدرس اینترنتی به نشانی :www.sth1.soroushgroup.com

تلگرام : sorushhighschool@

تلفن تماس : 54258372-54258371-011

تلفکس:54258371-011

آدرس:تنکابن.جاده خرم آباد.کبودکلایه.مرکز سابق پیام نور.دبیرستان غیردولتی سروش(متوسطه دوم)