تب

برخی از امتیازات دبیرستان غیردولتی سروش تنکابن(متوسطۀ دوم):

1.انتخاب نیروهای متخصص و باتجربۀ کاری در آموزش و پرورش جهت تدریس در دبیرستان.

2.تأمین حداکثری نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان به نحوی که کمتر به مشاوران و کلاسهای خارج از دبیرستان نیاز داشته باشند.

3.نصب سیستمهای هوشمند در کلیۀ کلاسها باهدف بروزرسانی شیوه های تدریس.

4.اجرای طرح مطالعاتی عصرهای سه شنبه از ساعت 15 الی 20 در فضای دبیرستان.

5.اختصاص اتاقی به ابعاد 40 متر مربع برای طرح مطالعاتی دانش آموزان.

6.تهیۀ امکانات آزمایشگاهی برای دانش آموزان.

7.پرداخت به موقع و مناسب حق التدریس دبیران با هدف ترغیب بیشتر به انجام درست ماموریت.

و....